Τρέχοντα και ανερχόμενα προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων

Ύστερα από αρκετή αναμονή προ-δημοσιεύτηκαν οι δύο δράσεις του ΕΣΠΑ, που είχαν ανακοινωθεί στις αρχές του έτους.

Η μια δράση αφορά την ίδρυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ και στους δικαιούχους του περιλαμβάνονται και ελεύθεροι επαγγελματίες (γιατροί, μηχανικοί κτλ.) ενώ η δεύτερη δράση αφορά την ίδρυση και λειτουργία νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ.

 

Στα δυο νέα προγράμματα  εντάσσονται και υφιστάμενες νέο-ιδρυθείσες επιχειρήσεις αλλά και υπο-σύσταση επιχειρήσεις .

Οι δράσεις αφορούν όλη την ελληνική επικράτεια.

 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

 

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από ​40.000 € έως 400.000 €. ​​

 

Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται από 45% -60%

Το ποσό της ιδίας συμμετοχής πρέπει να καλύπτεται από ιδία κεφάλαια ή τραπεζικό δανεισμό, και θα πρέπει 1 μήνα πριν την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης να μπορείτε να αποδείξετε την ύπαρξη τουλάχιστον 60% της ιδίας συμμετοχής με τραπεζική βεβαίωση.

 

Επίσης αυτή την στιγμή είναι ανοιχτό για υποβολές το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ, με έμφασή στην Ψηφιακή Οικονομία.

 

Η δράση αφορά στην ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν δημιουργήσει από 1/1/2022 έως και 16/10/2023, πρώην άνεργοι ηλικίας 30-55 ετών, σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, εκτός της Αττικής και του Νότιου Αιγαίου. Με έμφασή στην Ψηφιακή Οικονομία.

Η επιχορήγηση ανέρχεται σε 14.800 ευρώ 

 

Το γραφείο μας συνεργάζεται με καταξιωμένους οικονομολόγους & συμβούλους επιχειρήσεων. Ρωτήστε μας!!!