ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Σακελλαράκη Νικολέττα | Λογιστικές – Φοροτεχνικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Κορωπί Αττικής

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την Έναρξη Επιχείρησης.

Μας ρωτάτε - σας απαντάμε. Πάντα υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. 

logistiko grafeio koropi forologika themata politon

Πατήστε στην κάθε ερώτηση για να ανοίξει η απάντηση.

Πώς φορολογούνται τα εισοδήματα από το εξωτερικό; Παγκόσμιο εισόδημα τι ισχύει;

Όσοι έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε χρόνο δήλωση ώστε να φορολογηθούν για το παγκόσμιο εισόδημά τους. Δηλαδή στη φορολογική τους δήλωση, θα δηλώσουν τα εισοδήματα που προκύπτουν στην Ελλάδα αλλά και τα εισοδήματα, τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό.

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδος θεωρείται ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος με την οποία δηλώνει το παγκόσμιο εισόδημά του. Στο άλλο κράτος, στο εξωτερικό, υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία δηλώνει μόνο τα εισοδήματα που απέκτησε εκεί, στο εξωτερικό, στο άλλο κράτος.

Εάν υπάρχει Σ.Α.Δ.Φ. μεταξύ των δύο κρατών, ο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος θα φορολογηθεί για το εισόδημα του εξωτερικού με βάση την πρόβλεψη που υπάρχει στη Διμερή αυτή Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Δ.Σ.Α.Δ.Φ) μεταξύ της Ελλάδος και του άλλου κράτους. Ο φόρος που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, μπορεί να συμψηφίζεται στην Ελλάδα ανάλογα τη σύμβαση.

Εισοδήματα που αποκτούν στην αλλοδαπή οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος μπορεί να είναι :

 1. Εισόδημα από ενοίκια ακινήτων που βρίσκονται στο εξωτερικό
 2. Μερίσματα από μετοχές αλλοδαπών εταιρειών
 3. Κέρδη από συμμετοχές σε αλλοδαπές προσωπικές εταιρείες
 4. Τόκοι καταθέσεων σε αλλοδαπές τράπεζες
 5. Μισθοί ή άλλες αμοιβές από εργοδότη/επιχείρηση εγκαταστημένη σε άλλη χώρα

Τα εισοδήματα της αλλοδαπής τις περισσότερες φορές έχουν υποστεί ήδη παρακράτηση φόρου στη χώρα απόκτησης τους εισοδήματος. Σε αυτήν την περίπτωση, ο φορολογούμενος δικαιούται να έχει μείωση το φόρο της Ελλάδας συμψηφίζοντας το φόρο που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή. Η συγκεκριμένη μείωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.

Έαν το εισόδημα προέρχεται από χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, αυτό θα φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας σύμβασης.

Οι Σ.Α.Δ.Φ. περιέχουν διατάξεις για να διασφαλίζουν ότι δε θα γίνει διπλή φορολόγηση ενός εισοδήματος , όπου και τα δύο συμβαλλόμενα κράτη έχουν δικαίωμα φορολόγησης.

Οι συμβάσεις προβλέπουν ότι τα έσοδα από ακίνητα φορολογούνται στη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο, τα μερίσματα, οι τόκοι και τα δικαιώματα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου στη χώρα που προκύπτουν, τα έσοδα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογούνται μόνο στη χώρα φορολογικής κατοικίας του επαγγελματία, εκτός εάν αυτός έχει μόνιμη επαγγελματική βάση στη χώρα πηγής, κ.λπ.

Εισφορά αλληλεγγύης στο συνολικό εισόδημα:

Τα εισοδήματα αλλοδαπής θα προστεθούν στα στο σύνολο των εισοδημάτων και θα υποστούν εισφορά αλληλεγγύης σύμφωνα με την ισχύουσα κλίμακα.

Η εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται πάνω σε όλα τα εισοδήματα, δηλαδή εισόδημα από μισθωτή εργασία, επιχειρηματική και αγροτική δραστηριότητα, τόκους, ενοίκια, αποζημιώσεις και ειδικά ποσά.

Συνολικό Εισόδημα                                   Συντελεστής                       Ποσό φόρου
Από 0 - 12.000                                                        0%                                          0 €
Από 12.001 - 20.000                                            2,20%                                      176 €
Από 20.001 - 30.000                                            5,00%                                      500 €
Από 30.001 - 40.000                                            6,50%                                      650 €
Από 40.001 - 65.000                                            7,50%                                   1.875 €
Από 65.001 - 220.000                                          9,00%                                 13.950 €
Από 220.000 και πάνω                                      10,00%

Όταν υπάρχουν εισοδήματα που θα πρέπει να δηλωθούν στην φορολογική δήλωση στην Ελλάδα και για τα οποία η Ελλάδα δεν έχει δικαίωμα φορολόγησης, τότε δεν επιβάλλεται ούτε εισφορά αλληλεγγύης.

Διαδικασία και ενέργειες κληρονόμων μετά το θάνατο συγγενικού προσώπου

Ένα ιδιαίτερα λυπηρό γεγονός στη ζωή μας. Γι'αυτό για να σας την κάνουμε λίγο πιο εύκολη αποφασίσαμε να αναρτήσουμε όλη τη διαδικασία.

Τα βασικά έγγραφα που χρειάζονται σε πολλά αντίγραφα είναι :

 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Πιστοποιητικό πλησιεστέρων (εγγυτέρων) συγγενών

Η διαδικασία πραγματοποιείται από ένα τουλάχιστον κληρονόμο ή από εγγύτερο συγγενή.

Ενέργειες κληρονόμων για δήλωση θανάτου στον Ασφαλιστικό φορέα

Ένας από τους κληρονόμους θα πρέπει να δηλώσει στον ασφαλιστικό φορέα ΕΦΚΑ (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κλπ) διακοπή ασφάλισης και διακοπή καταβολής σύνταξης. Στην περίπτωση που έχετε καθυστερήσει να το κάνετε, δε θα πρέπει να κάνετε ανάληψη των ποσών σύνταξης από την τράπεζα μετά την ημερομηνία θανάτου, καθώς ο ασφαλιστικός φορέας θα ζητήσει πίσω καταβληθέντα ποσά που δόθηκαν εκ παραδρομής.

Επιπλέον μπορεί να αιτηθεί επιστροφή ποσών για τα έξοδα κηδείας, αρκεί το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών από το γραφείο κηδειών να έχει κοπεί στα στοιχεία του κληρονόμου που κάνει την αίτηση.

Εάν κατοχυρώνει δικαίωμα ο συγγενής ή χήρος-α, μπορεί να καταθέσει αίτηση για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου.

Ενέργειες κληρονόμων για δήλωση θανάτου στην Εφορία

Διακοπή ΑΦΜ : Υποβάλλεται δήλωση θανάτου-διακοπή ΑΦΜ φυσικού προσώπου στο μητρώο της εφορίας που ανήκε ο θανών με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Έντυπο Μ1 - μεταβολής ατομικών στοιχείων θανόντος
 • Έντυπο Μ1 - συμπληρωμένο με τα στοιχεία του/της χήρου/ας για τη μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης
 • Έντυπο Μ7 - σχέσεων φορολογούμενου (για τους συγγενείς-κληρονόμους)
 • Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης
 • Πιστοποιητικό πλησιεστέρων (εγγυτέρων) συγγενών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

Πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών μπορείτε να τα παραλάβετε με τη αίτηση από το Δήμο ή τα ΚΕΠ.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθήκη, χρειάζεται ακριβές αντίγραφο της και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης από την ήδη δημοσιευμένη χρονικής διάρκειας εντός 2 μηνών.

Εάν ο θανών ήταν επιτηδευματίας, η διακοπή δραστηριότητας υποβάλλεται από τους κληρονόμους στην εφορία που ανήκε η επιχείρηση με προθεσμία έως 30 ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας αποποίησης κληρονομιάς

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

Οι φορολογικές δηλώσεις των αποβιωσάντων υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπρόθεσμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους, από το αρμόδιο τμήμα ή ταχυδρομικώς, επισυνάπτοντας ληξιαρχική πράξη θανάτου και πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών.

Ακίνητα-Περιουσία του θανόντα

Οποιαδήποτε μεταβολή στην περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται στο Ε9 μέσα σε 30 ημέρες από την υπογραφή του συμβολαίου ή την ημερομηνία τροποποίησης.

Δήλωση αποποίησης κληρονομιάς μπορεί να υποβληθεί μέσα σε 4 μήνες από την ημερομηνία θανάτου στο Ειρηνοδικείο από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο.

Εάν για κάποιο λόγο παρέλθει η προθεσμία χωρίς να έχει γίνει αποποίηση ή αποδοχή, θεωρείται ως σιωπηρή αποδοχή κληρονομιάς. Η πράξη δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς υποβάλλεται μέσα σε 6 μήνες από την ημερομηνία θανάτου.

Εάν γίνει αποποίηση κληρονομιάς εντός προθεσμίας, δεν θα πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις κληρονομιάς, ούτε Ε9 ούτε να δηλωθείτε στο μητρώο σαν κληρονόμος.

Εάν υπάρχει διαθήκη, θα πρέπει πρώτα να γίνει η δημοσίευση της στο Ειρηνοδικείο. Από την ημερομηνία δημοσίευσης της διαθήκης, ξεκινάει η προθεσμία των 4 μηνών.

Αποφυγή τεκμηρίων - Πως θα πληρώσουμε λιγότερα τεκμήρια;

Μία σπαζοκεφαλιά που συχνά αγχώνει πολλούς φορολογούμενους. Παρακάτω θα δούμε τρόπους για να το πετύχουμε.

Τι είναι τα τεκμήρια διαβίωσης;

Υπάρχουν δύο τρόποι φορολογίας των εισοδημάτων στην Ελλάδα. Ο πραγματικός και ο τεκμαρτός. Η εφορία επιλέγει να φορολογήσει τα μεγαλύτερο εισόδημα. Πραγματικό εισόδημα είναι το εισόδημα που δηλώνεται στην πραγματικότητα στη φορολογική δήλωση.

Τεκμαρτό εισόδημα είναι το εισόδημα που δείχνει τον τρόπο ζωής που έχεις πχ μεγάλο σπίτι, αυτοκίνητο, δάνειο, σκάφος κλπ.

Για να καλυφθούν τα τεκμήρια διαβίωσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν νόμιμες φοροτεχνικές πρακτικές και να χειριστούν εισοδήματα από διάφορες πηγές.

Ανάλωση κεφαλαίου

1) Εισοδήματα και έσοδα που αποκτήθηκαν τα έτη προ του 2019 δεν ξοδεύτηκαν μέχρι τις 31-12-2018 και αναλώθηκαν εντός του 2019. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών»

Με την «ανάλωση κεφαλαίου», ο φορολογούμενος μπορεί να καλύψει την όποια πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος έχει προκύψει λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων, επικαλούμενος εισοδήματα και έσοδα δηλωθέντα ακόμη 20 χρόνια πριν. Μπορεί ειδικότερα να ανατρέξει στις φορολογικές δηλώσεις προηγούμενων συνεχόμενων ετών (όσων ετών θέλει) και να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:

 • Να αθροίσει τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων (από μισθούς, συντάξεις, ενοίκια, επιχειρήσεις, τόκους καταθέσεων, μερίσματα, υπεραξίες από πώληση μετοχών κ.λπ.) και τα ποσά των εσόδων από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, τα οποία έχει αναγράψει στις δηλώσεις των παρελθόντων ετών.
 • Από το άθροισμα εισοδημάτων και εσόδων προηγούμενων ετών, που θα προκύψει, να αφαιρέσει τα ποσά που ελήφθησαν υπόψη στις ίδιες φορολογικές δηλώσεις ως τεκμήρια διαβίωσης (για κατοικίες, Ι.Χ. αυτοκίνητα, πισίνες, σκάφη, υπηρετικό προσωπικό κ.λπ.) καθώς και τα ποσά που δήλωσαν στις ίδιες δηλώσεις ότι δαπάνησαν για να αποκτήσουν περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σκάφη, κινητά αντικείμενα μεγάλης αξίας κ.λπ.).

Κέρδη από μετοχές και κεφάλαια

2) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν το 2019 από τον ίδιο το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα εξαρτώμενα μέλη του και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, το Ε.Κ.Α.Σ., τα κέρδη από μετοχές και αμοιβαία κεφάλαια, οι τόκοι από REPOS, έντοκα γραμμάτια και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, οι τόκοι από καταθέσεις στις τράπεζες, τα επιδόματα επικινδυνότητας κ.λπ..

ΕΦΑΠΑΞ ποσά Ασφαλιστικών ταμείων

3) Χρηματικά ποσά που δεν θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις και αποκτήθηκαν από το φορολογούμενο. Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του εταιρεία κ.λπ.

Πώληση περιουσιακών στοιχείων

4) Κάθε έσοδο ή τίμημα που εισέπραξε ο φορολογούμενος εντός του 2019 από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του. Ως έσοδα από την πώληση περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που εισέπραξε ο φορολογούμενος από την πώληση ακινήτων, αυτοκινήτων, κινητών πραγμάτων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ, μετοχών, ομολόγων, εντόκων γραμματίων μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων κινητών αξιών.

Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του 2019 αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου.

Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε.

Για αγοραπωλησία αυτοκινήτων μεταξύ ιδιωτών αρκεί μία υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από τους δύο συναλλασσόμενους.

H εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων ή συναλλάγματος

5) Χρηματικά ποσά σε συνάλλαγμα που εισήγαγε στην Ελλάδα ο φορολογούμενος το 2016, εφόσον η απόκτησή τους στο εξωτερικό δικαιολογείται. Για την απόδειξη των ποσών αυτών απαιτείται το πρωτότυπο παραστατικό που εκδίδει κάθε τράπεζα όταν εισάγονται χρηματικά κεφάλαια από το εξωτερικό. Μεταξύ των παραστατικών περιλαμβάνεται και η μοναδική βεβαίωση αγοράς συναλλάγματος.

Δάνεια

6) Δάνεια που έλαβε ο φορολογούμενος εντός του 2016 από τράπεζες, συγγενείς ή τρίτους. Η σύναψη δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου. Από την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του 2016 και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί.

Δωρεές ή γονικές παροχές

7) Ποσά που εισέπραξε το 2019 ο φορολογούμενος είτε από δωρεές είτε από γονικές παροχές. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος ότι εισέπραξε εντός του 2019 τέτοια ποσά, θα πρέπει να έχει στη διάθεσή του (ώστε εάν χρειαστεί να μπορεί να προσκομίσει στις φορολογικές αρχές) σχετικό πιστοποιητικό του αρμοδίου προϊσταμένου ΔOY από το οποίο προκύπτει ότι η δωρεά ή η γονική παροχή έγινε πριν από την 31η-12-2019.

Τυχερά παιχνίδια

8) Κέρδη από λαχεία, ΠPOΠO, ΛOTTO, TZΟKEP, Προκαθορισμένο Στοίχημα κ.λπ. τυχερά παιχνίδια του Ο.Π.Α.Π. Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ λαμβάνονται υπόψη εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του φορολογούμενου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε. Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ή λαχείο θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση από τον O.Π.A.Π. ή από την εταιρία που διενεργεί τις κληρώσεις των Λαχείων.

Επίδομα ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ

9) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από τον ΟΑΕΔ και αφορούν επιδόματα ανεργίας, επίδομα μακροχρονίων ανέργων, εποχικό επίδομα και άλλες παροχές του ΟΑΕΔ μπορούν να καλύψουν τεκμήρια διαβίωσης.

Αποζημιώσεις

10) Οι αποζημιώσεις λόγω διακοπής εργασιακών σχέσεων καθώς και οι αποζημιώσεις από δικαστική διαμάχη και δικαστική απόφαση.

Ηλεκτρονικές Αποδείξεις 2020 - Πόσες χρειάζεται να μαζέψουμε? - Τι ισχύει με το αφορολόγητο?

Για το 2020, με βάση το νέο σύστημα κάθε φορολογούμενος θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 30% επί του ετησίου εισοδήματός του με δαπάνες που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, προκειμένου να διασφαλίζει το αφορολόγητο όριο εισοδήματος. Το ποσοστό αυτό θα είναι ίδιο για όλα τα επίπεδα εισοδήματος.

Σε περίπτωση που δεν καλυφθεί το απαιτούμενο ποσό , θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% στο ακάλυπτο ποσό, τη διαφορά δηλαδή ανάμεσα στις απαιτούμενες ηλεκτρονικές αποδείξεις και αυτές που θα εμφανίσει τελικά ο φορολογούμενος.

Οι αποδείξεις που κατοχυρώνουν το αφορολόγητο

Οι δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών λαμβάνονται υπόψη, εφόσον περιλαμβάνονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

 • Ομάδα 1 (Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά)
 • Ομάδα 2 (Αλκοολούχα ποτά και καπνός)
 • Ομάδα 3 (Ένδυση και υπόδηση)
 • Ομάδα 4 (Στέγαση), εξαιρουμένων των ενοικίων
 • Ομάδα 5 (Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες)
 • Ομάδα 6 (Υγεία)
 • Ομάδα 7 (Μεταφορές), εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων
 • Ομάδα 8 (Επικοινωνίες)
 • Ομάδα 9 (Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες), εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών
 • Ομάδα 10 (Εκπαίδευση)
 • Ομάδα 11 (Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια)
 • Ομάδα 12 (Άλλα αγαθά και υπηρεσίες)

Εξαιρούνται τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων και γενικά οι δαπάνες που δεν είναι καταναλωτικές και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στους παραπάνω δείκτες. Ενδεικτικά οι δαπάνες για αγορά κατοικίας, πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων κ.λπ.) δεν λαμβάνονται υπόψιν.

Ειδικά για τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ που είναι σε όνομα διαφορετικό από αυτόν που καταβάλλει, γίνονται δεκτές, εφόσον ο καταβάλλων την δαπάνη είναι και ο πραγματικός χρήστης του ακινήτου.

Αποδείξεις κοινόχρηστων χώρων

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση δαπανών των κοινόχρηστων χώρων, οι οποίες εξοφλούνται από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, οι εν λόγω δαπάνες θα λαμβάνονται υπόψη μετά τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των οριζόντιων ιδιοκτησιών.

Δαπάνες συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης

Το ποσό των δαπανών δηλώνεται στο Ε1 ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Σε περίπτωση κοινής φορολογικής δήλωσης, ο ένας εκ των δύο μπορεί να καλύπτει το απαιτούμενο ποσό και για τους δύο.

Συλλογή αποδείξεων στο 20%

Όσοι φορολογούμενοι πραγματοποιήσουν εντός του 2020 δαπάνες για πληρωμές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για τοκοχρεωλυτικές δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος, θα πρέπει να καλύψουν ποσοστό 20% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Προϋπόθεση όμως για να ισχύσει αυτό το μειωμένο ποσοστό είναι οι δαπάνες για φόρους, δάνεια και ενοίκια να έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Ποιοι εξαιρούνται από την προσκόμιση ηλεκτρονικών αποδείξεων

Από την υποχρεωτική προσκόμιση e - αποδείξεων εξαιρούνται:

 • Φορολογούμενοι άνω των 70 ετών
 • Άτομα με αναπηρία 80% και άνω
 • Φυλακισμένοι
 • Όσοι υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία
 • Ανήλικοι που υποχρεούνται σε δήλωση εισοδήματος
 • Δικαιούχοι του ΚΕΑ
 • Φορολογούμενοι που βρίσκονται σε μακροχρόνια νοσηλεία τουλάχιστον 6 μήνες
 • Οι διαμένοντες σε οίκο ευγηρίας ή ψυχιατρικό κατάστημα
 • Οι κάτοικοι χωριών με έως 500 κατοίκους και νησιών με έως 3.100 κατοίκους
 • Δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή.
 • Φορολογικοί κάτοικοι της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ που υποβάλουν δήλωση στην Ελλάδα
 • Όσοι τελούν σε δικαστική συμπαράσταση
 • Τέλος στο εισόδημα επί του οποίου θα πρέπει να υπολογιστεί το σύνολο των αποδείξεων , δεν θα περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης και το ποσό της διατροφής διαζευγμένου συζύγου ή τέκνου

Ποια είναι τα μέσα πληρωμής που χτίζουν αφορολόγητο

Για την κατοχύρωση του αφορολογήτου, ως «ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής» αναγνωρίζονται ενδεικτικά:

 • Με κάρτες και μέσα πληρωμής με κάρτες (χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες (prepaid card))
 • Μέσω λογαριασμού πληρωμών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών όπως π.χ.: Με μεταφορά πίστωσης, με εντολές άμεσης χρέωσης, με πάγιες εντολές, με τραπεζικές ή ταχυδρομικές επιταγές, μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking), με πληρωμή σε γκισέ, με πληρωμή σε μηχανήματα τύπου «easy-pay»
Ξεχωριστή φορολογική δήλωση συζύγων – τι ισχύει? Πότε συμφέρει η υποβολή χωριστής δήλωσης

Κοινή φορολογική δήλωση

Οι σύζυγοι από τη στιγμή που έχουν τελέσει γάμο θρησκευτικό ή πολιτικό έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση που οι ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των συζύγων υποβάλλονται ως κοινές δεν απαιτείται καμία επιπλέον ενέργεια από τους συζύγους.

Σε αυτή την περίπτωση διενεργείται ενιαία φορολογική δήλωση, αλλά εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικά σημειώματα), μία για κάθε σύζυγο.

Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Ο φόρος εισοδήματος, με άλλα λόγια, υπολογίζεται ατομικά, και βεβαιώνεται στο ΑΦΜ του συζύγου καθώς αυτός είναι υπεύθυνος για την υποβολή του. Επιπλέον μπορεί το ένα μέρος να καλύψει τεκμήρια του άλλου μέρους, καθώς επίσης και να συμψηφιστεί η επιστροφή του ενός με το φόρο του άλλου.

Στην περίπτωση διαφορετική φορολογικής κατοικίας δεν είναι απαραίτητη η υποβολή χωριστών δηλώσεων. Προβλέπεται ήδη χωριστή φορολογική αντιμετώπιση στις κοινές δηλώσεις συζύγων που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία.

Ξεχωριστή φορολογική δήλωση

Τα ζευγάρια που θέλουν να κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση σε ειδική εφαρμογή της ΑΑΔΕ. Η προθεσμία είναι από τις 30 Ιανουαρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υποβάλουν κοινή δήλωση για το τρέχον φορολογικό έτος.

Οποιοσδήποτε από τους δύο συζύγους ή και οι δύο μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για χωριστή δήλωση.

Τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2019 θα φορολογηθούν με βάση το πλαίσιο που ίσχυε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Υποχρεωτική υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης

Αυτό γίνεται στην περίπτωση που:

 • Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Το έγγραφο που απαιτείται να κατατεθεί στο μητρώο της εφορίας είναι το διαζευκτήριο ή η λύση συμφώνου συμβίωσης.
 • Έχει δηλωθεί διάσταση. Αυτό μπορεί να γίνει με αίτηση του ενός μέρους τουλάχιστον με αποδεικτικό αίτησης κατάθεσης αγωγής διαζυγίου ή αίτηση συναινετικού διαζυγίου, χωρίς να έχει εκδοθεί η απόφαση.
 • Ο ένας από τους δύο συζύγους βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
 • Λύση του γάμου που έχει προέλθει από θάνατο. Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και αν δεν έχει γίνει διακοπή του ΑΦΜ του θανόντος, με τη ληξιαρχική πράξη θανάτου, η οικογενειακή κατάσταση μεταβάλλεται »σε χηρεία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογα με την επιτακτικότητα της κάθε περίπτωσης, η φορολογική διοίκηση μπορεί να επιτρέψει στους δύο συζύγους να υποβάλουν χωριστά τα φορολογική τους δήλωση. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει μετά από αίτηση που θα καταθέσουν στον προϊστάμενο του μητρώου της Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκουν.

Μειονεκτήματα από την υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για τους συζύγους

 • Οι φορολογούμενοι χάνουν το δικαίωμα της «μεταφοράς» εισοδήματος από τον έναν στον άλλο σύζυγο για την κάλυψη τεκμηρίων. Αυξάνεται δηλαδή η πιθανότητα κάποιος εκ των δύο συζύγων να κληθεί να πληρώσει υψηλότερο φόρο εξαιτίας των τεκμηρίων διαβίωσης (ΙΧ, κατοικία, δίδακτρα παιδιών κλπ). Με άλλα λόγια, τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή του δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει το ατομικό του εισόδημα και έτσι αναγκάζεται να πληρώσει φόρο εισοδήματος.
 • Η δαπάνη με αποδείξεις ή ηλεκτρονικό χρήμα που είναι απαραίτητη για την παροχή της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο δεν μεταφέρεται από τον έναν σύζυγο στον άλλο όταν δεν επαρκεί για τον έναν σύζυγο.
 • Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης οι οικογένειες κινδυνεύουν να χάσουν μια σειρά από επιδόματα, όπως είναι το επίδομα παιδιών ή πετρελαίου θέρμανσης καθώς βασικό κριτήριο είναι το οικογενειακό και όχι το ατομικό εισόδημα. Το τεκμήριο ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης για το άτομο είναι τα 3.000 ευρώ, αντί για 5.000 ευρώ που χρεώνεται στο ζευγάρι στην περίπτωση κοινής δήλωσης.
 • Στην ατομική επιχείρηση χάνεται το δικαίωμα μεταφοράς της ζημιάς, αν προκύψει διαφορά τεκμηρίων.

Πλεονεκτήματα για την υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για τους συζύγους:

 • Δεν μπλοκάρεται από την εφορία η έκδοση φορολογικής ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.
 • Δε γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που, για παράδειγμα, ο σύζυγος είναι επαγγελματίας και προκύπτει οφειλή φόρου αλλά η σύζυγος δικαιούται επιστροφή φόρου, τότε δεν γίνεται αυτόματος συμψηφισμός που μπορεί να μηδενίσει την επιστροφή φόρου.
 • Κάθε σύζυγος καθορίζει ανεξάρτητα την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται, πάντως, ότι εξετάζεται από τον επόμενο χρόνο, ακόμη και στην περίπτωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης η βεβαίωση και η επιστροφή του φόρου να γίνεται ξεχωριστά για τους συζύγους.
 • Ο κάθε σύζυγος διαχειρίζεται και τηρεί τα προσωπικά του φορολογικά δεδομένα όταν έχει λόγους να κρατά την μυστικότητα για το ύψος των εισοδημάτων, των καταθέσεών ή άλλων περιουσιακών του στοιχείων.

Εισόδημα ανήλικου τέκνου στις χωριστές δηλώσεις

Τα τέκνα που προέρχονται από κοινό γάμο καθώς και τα αναγνωρισμένα τέκνα δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη και από τους δύο συζύγους.

Το εισόδημα και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προστατευόμενων τέκνων βαρύνουν, στην περίπτωση ξεχωριστής δήλωσης, τον σύζυγο με το υψηλότερο εισόδημα.

Αν τα εισοδήματα είναι ίσα, τότε βαρύνουν τον πατέρα. Στην περίπτωση που ένας εκ των δύο γονέων έχει τα γονική μέριμνα το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού.

Κύρια κατοικία στις χωριστές δηλώσεις

Η κύρια κατοικία δηλώνεται στον πίνακα 5 του εντύπου Ε1 στους αντίστοιχους κωδικούς της κύριας κατοικίας. Ο κάθε σύζυγος συμπληρώνει το ποσοστό ιδιοκτησίας του σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, το ποσοστό του ως μισθωτής σε περίπτωση μισθωμένης κατοικίας και το ποσοστό της δωρεάν παραχώρησης, αντίστοιχα.

Ο σύζυγος που δεν διαθέτει καθόλου ποσοστό συνιδιοκτησίας ή χρήσης, συμπληρώνει στον πίνακα 6 την ένδειξη «συνοίκηση με σύζυγο». Ο άλλος σύζυγος δεν συμπληρώνει καμία ένδειξη.

Σύμφωνο συμβίωσης

Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Αφού ενημερώσουν το μητρώο της εφορίας, στην ουσία έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης, δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.