ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Σακελλαράκη Νικολέττα | Λογιστικές – Φοροτεχνικές – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Κορωπί Αττικής

Ερωτήσεις - Απαντήσεις σε θέματα που αφορούν την Έναρξη Επιχείρησης.

Μας ρωτάτε - σας απαντάμε. Πάντα υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. 

logistiko grafeio koropi forologika themata epixeiriseon

Πατήστε στην κάθε ερώτηση για να ανοίξει η απάντηση.

Γιατί να προτιμήσω ενοικίαση εξοπλισμού ή αυτοκινήτου στην επιχείρηση μου (leasing) – Φορολογία

Το leasing αυτοκινήτου ή επαγγελματικού εξοπλισμού έχει μπει στη ζωή μας προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για την χρήση ενός αυτοκινήτου ή επαγγελματικού εξοπλισμού έναντι της παραδοσιακής αγοράς. Εμείς εξετάζουμε πόσο συμφέρει η επιλογή του.

Το Leasing στην ουσία είναι ενοικίαση με ένα μηνιαίο μίσθωμα, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και όλο το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου (εκτός του κόστους καυσίμου), δηλαδή το κόστος των service, το κόστος αλλαγής ελαστικών σε συγκεκριμένο αριθμό χιλιομέτρων, η ασφάλιση, τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς και κάποιες επιπλέον υπηρεσίες (π.χ. αυτοκίνητο αντικατάστασης, οδική βοήθεια κλπ.).

Εάν κάποιος επιλέξει την αγορά αυτοκινήτου μέσω χρηματοδότησης, υπάρχει μια μηνιαία δόση (με το ανάλογο επιτόκιο), η οποία προκύπτει από την πραγματική αξία του αυτοκινήτου.

Δεν περιέχονται στη μηνιαία δόση όλα τα υπόλοιπα κόστη που διαμορφώνουν το κόστος χρήσης του αυτοκινήτου, τα οποία θα επιβαρύνουν επιπλέον τον αγοραστή/ιδιοκτήτη κατά τα έτη ιδιοκτησίας του.

Πλεονεκτήματα του Leasing

 • Δεν στερείται το κεφάλαιο της επιχείρησης, άρα και την ρευστότητα της οικονομικής μονάδας.
 • Απαλλάσσεται ο επενδυτής από το τεκμήριο διαβίωσης στην περίπτωση του αυτοκινήτου.
 • Αυξάνεται η αποδοτικότητα της επιχείρησης, καθώς μπορεί να χρησιμοποιεί εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.
 • Τα μισθώματα του Leasing θεωρούνται λειτουργικές δαπάνες και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έξοδα του επιχειρηματία. Έτσι μειώνεται το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα.
 • Μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στην παραγωγικότητα από την οικονομική απαξίωση του μηχανικού εξοπλισμού.
 • Δεν απαιτείται οικονομική βοήθεια ή δανεισμός από επενδυτή η τραπεζικό φορέα.
 • Ο ΦΠΑ καταβάλλεται από την εταιρία Leasing.
 • Το συνολικό κόστος είναι μικρότερο σε σχέση με άλλες μορφές μακροπρόθεσμου δανεισμού.
 • Οι διαδικασίες είναι απλοποιημένες και δεν απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα.
 • Δε απαιτούνται πρόσθετες δεσμεύσεις π.χ. υποθήκη. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια λόγω της αβέβαιης οικονομικής κατάστασης και αν η επιχείρηση έχει παρουσιάσει πτωτική πορεία, μπορεί να χρειαστεί να οριστεί κάποιου τύπου εγγυητής.
 • Δεν προβλέπονται φορολογικές επιβαρύνσεις για τις συμβάσεις Leasing, όπως συμβαίνει με άλλες δανειακές συμβάσεις.
 • Βελτιώνεται ο ισολογισμός της επιχείρησης αλλά και οι οικονομικές μονάδες.
 • Ανταποκρίνεται πλήρως στις δυνατότητες και στις ανάγκες μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσφέροντας τους μεγάλη ευελιξία.

Ενοικίαση εξοπλισμού ή αυτοκινήτου για τους σκοπούς της επιχείρηση μου (leasing)

Γενικά θα μπορούσαμε να πούμε , ότι το leasing εξοπλισμού ή αυτοκινήτου προσαρμόζεται στις ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματία. Ευνοεί τόσο φορολογικά όσο και από άποψη τεχνολογικής και εποχιακής εξέλιξης.

Είναι αρκετά χρήσιμο να συμμετέχει το μηνιαίο μίσθωμα στα έξοδα της επιχείρησης και να μειώνει τα κέρδη της, τώρα που και οι εισφορές του ΕΦΚΑ εξαρτώνται από τα έσοδα της οικονομικής μονάδας.

Επιπλέον, στην περίπτωση του επαγγελματικού εξοπλισμού, η τεχνολογία καλπάζει στις μέρες μας και για να μένει μια επιχείρηση ανταγωνιστική οφείλει να χρησιμοποιεί μηχανήματα τελευταίας γενιάς.

Γιατί να μην μπορεί ο επενδυτής κάθε 4-5 χρόνια να έχει ένα σύγχρονο μηχάνημα ανάλογο της τεχνολογικής ανάπτυξης και να είναι δεσμευμένος με έναν μηχάνημα παλαιάς τεχνολογίας;

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι απαιτείται προσοχή κατά τη διαμόρφωση και την υπογραφή της σύμβασης, ώστε να αποφευχθούν δυσνοήσεις που ενδεχομένως να βλάψουν την επένδυση ή το πορτοφόλι του μισθωτή!

Ποίοι είναι υπόχρεοι σε εγκατάσταση POS; Δηλαδή σε τερματικό ηλεκτρονικών συναλλαγών και σύστημα καρτών πληρωμής

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη Κ.Υ.Α. 45231/2017 για τη ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα , οι ΚΑΔ που επιβάλλεται να προβούν σε εγκατάσταση pos βρίσκονται παρακάτω.

Καθορισμός υπόχρεων επαγγελματικών δραστηριοτήτων για pos

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

25.61

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

25.62

Μεταλλοτεχνία

33.11

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

33.12

Επισκευή μηχανημάτων

33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

33.19

Επισκευή άλλου εξοπλισμού

33.20

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

35.11

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

35.12

Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος

35.13

Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος

35.14

Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος

35.21

Παραγωγή φυσικού αερίου

35.22

Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.23

Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών

35.30

Παροχή ατμού και κλιματισμού

36.00

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

37.00

Επεξεργασία λυμάτων

38.11

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

38.12

Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

38.31

Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

39.00

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

41.10

Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων

41.20

Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη

43.21

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

43.22

Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

43.29

Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

43.31

Επιχρίσεις κονιαμάτων

43.32

Ξυλουργικές εργασίες

43.33

Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

43.34

Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

43.39

Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

43.91

Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

43.99

Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

45.11

Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

45.19

Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

45.32

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

45.40

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

47.21

Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.22

Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.23

Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.24

Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.25

Λιανικό εμπόριο ποτών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.26

Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.30

Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.41

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.42

Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.43

Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.51

Λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.52

Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.53

Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.54

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.59

Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.61

Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.62

Λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.63

Λιανικό εμπόριο εγγραφών μουσικής και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.64

Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.65

Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.71

Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.72

Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.73

Λιανικό εμπόριο φαρμακευτικών ειδών (φαρμακεία)

47.74

Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.75

Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.76

Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.77

Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.78

Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα

47.79

Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα

47.91

Λιανικό εμπόριο από επιχειρήσεις πωλήσεων με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου

49.10

Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών

49.31

Αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών

49.39

Άλλες χερσαίες μεταφορές επιβατών π.δ.κ.α.

49.42

Υπηρεσίες μετακόμισης

50.10

Θαλάσσιες και ακτοπλοϊκές μεταφορές επιβατών

50.30

Εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών

51.10

Αεροπορικές μεταφορές επιβατών

52.10

Αποθήκευση

52.21

Δραστηριότητες συναφείς με τις χερσαίες μεταφορές

52.22

Δραστηριότητες συναφείς με τις πλωτές μεταφορές

52.23

Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές

52.24

Διακίνηση φορτίων

52.29

Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

53.10

Ταχυδρομικές δραστηριότητες με υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας

53.20

Άλλες ταχυδρομικές και ταχυμεταφορικές δραστηριότητες

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90

Άλλα καταλύματα

56.10

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

56.29

Άλλες υπηρεσίες εστίασης (Εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)»)

56.30

Δραστηριότητες παροχής ποτών

58.19

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

58.21

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

58.29

Έκδοση άλλου λογισμικού

59.11

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

61.10

Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.20

Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.30

Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

61.90

Άλλες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

62.01

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

62.02

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

62.03

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

62.09

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

63.11

Επεξεργασία δεδομένων, καταχώρηση και συναφείς δραστηριότητες

65.12

Ασφάλειες εκτός από τις ασφάλειες ζωής

68.20

Εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων

68.31

Μεσιτικά γραφεία ακινήτων

68.32

Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης

69.10

Νομικές δραστηριότητες

69.20

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συμβουλών

70.22

Δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης

71.11

Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

71.12

Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

74.10

Δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου

74.20

Φωτογραφικές δραστηριότητες

74.30

Δραστηριότητες μετάφρασης και διερμηνείας

74.90

Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

75.00

Κτηνιατρικές δραστηριότητες

77.11

Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

77.12

Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

77.21

Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

77.22

Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

77.29

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

77.31

Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

77.32

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού κατασκευών και έργων πολιτικού μηχανικού

77.33

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

77.34

Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

77.39

Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων μηχανημάτων, ειδών εξοπλισμού και υλικών αγαθών π.δ.κ.α.

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

80.10

Δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας

80.20

Δραστηριότητες υπηρεσιών συστημάτων προστασίας

80.30

Δραστηριότητες έρευνας

81.10

Δραστηριότητες συνδυασμού βοηθητικών υπηρεσιών

81.21

Γενικός καθαρισμός κτιρίων

81.22

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού κτιρίων και βιομηχανικού καθαρισμού

81.29

Άλλες δραστηριότητες καθαρισμού

81.30

Δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου

82.11

Συνδυασμένες διοικητικές δραστηριότητες γραφείου

82.19

Αναπαραγωγή φωτοτυπιών, προετοιμασία εγγράφων και άλλες ειδικευμένες δραστηριότητες γραμματειακής υποστήριξης

82.91

Δραστηριότητες γραφείων είσπραξης και γραφείων οικονομικών και εμπορικών πληροφοριών

82.92

Δραστηριότητες συσκευασίας

82.99

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

85.10

Προσχολική εκπαίδευση

85.20

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

85.31

Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.32

Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

85.41

Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

85.51

Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

85.53

Δραστηριότητες σχολών οδηγών

85.59

Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

86.10

Νοσοκομειακές δραστηριότητες

86.21

Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.22

Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

86.23

Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

86.90

Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

87.10

Δραστηριότητες νοσοκομειακής φροντίδας με παροχή καταλύματος

87.20

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για άτομα με νοητική υστέρηση, ψυχικές διαταραχές και χρήση ουσιών

87.30

Δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

87.90

Άλλες δραστηριότητες φροντίδας με παροχή καταλύματος

88.10

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία

88.91

Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

88.99

Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

90.03

Καλλιτεχνική δημιουργία

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

91.03

Λειτουργία ιστορικών χώρων και κτιρίων και παρόμοιων πόλων έλξης επισκεπτών

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

92.00

Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

93.19

Άλλες αθλητικές δραστηριότητες

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

93.29

Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

95.11

Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

95.12

Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

95.21

Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

95.22

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

95.24

Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

95.25

Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

95.29

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96.01

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

96.03

Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

96.09

Άλλες δραστηριότητες παροχής προσωπικών υπηρεσιών π.δ.κ.α.

Πως θα μειώσω τον φόρο και τον ΦΠΑ για την επιχείρηση μου;

Ποιες δαπάνες εκπίπτουν ως έξοδο;

Επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες δίνουν πραγματική μάχη για να παραμείνουν οι επιχειρήσεις τους ανοιχτές και να διατηρήσουν χαμηλές τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη διαχείριση των εξόδων.

Γενικός κανόνας είναι ότι εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που κρίνονται απαραίτητες για την επίτευξη του επιχειρηματικού σκοπού και την της εκάστοτε επαγγελματικής δραστηριότητας.

Για να μειωθεί η φορολογία και ο ΦΠΑ, ο επαγγελματίας μπορεί να δικαιολογήσει αρκετές «εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες» ως έξοδα για την επιχείρηση του, είτε είναι Ατομική επιχείρηση, είτε είναι Ι.Κ.Ε. εταιρεία είτε είναι Ομόρρυθμη εταιρεία Ο.Ε., τα οποία σας παραθέτουμε αναλυτικά παρακάτω.

Δαπάνες λειτουργίας στην έδρα της επιχείρησης

 • Ενοίκια επαγγελματικής εγκατάστασης με βάση το μισθωτήριο συμβόλαιο που έχει κατατεθεί στην Δ.Ο.Υ. και κοινόχρηστες δαπάνες κτιρίου
 • Λογαριασμοί ρεύματος, νερού και θέρμανσης ακόμα και αν βρίσκονται στο όνομα του ιδιοκτήτη του ακινήτου
 • Δαπάνες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας
 • Αγορές επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
 • Αγορές ηλεκτρονικών αγαθών (Κινητό τηλέφωνο, υπολογιστής, tablet, εκτυπωτής κλπ) καθώς και λογισμικό (εμπορικά προγράμματα, windows, ms office, antivirus)
 • Υλικά καθαριότητας και ασφάλειας χώρου (Φαρμακείο γραφείου, πυροσβεστήρας, αρωματικά κλπ)
 • Γραφική ύλη, έντυπα αναλώσιμα εκτυπωτών
 • Ενοίκια μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.

Μισθοδοσία προσωπικού - Αμοιβές - Εισφορές

 • Τα έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής του προσωπικού, εφόσον έχουν καταβληθεί. Οι δαπάνες μισθοδοσίας δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση, αν δεν έχουν εξοφληθεί μέσω επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών ή επιταγών που εξοφλούνται μέσω των ίδιων λογαριασμών .
 • Όλες οι υποχρεώσεις προς ασφαλιστικά ταμεία ΕΦΚΑ (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΤΣΕΜΕΔΕ). Προσοχή, οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν μόνο αν έχουν εξοφληθεί.
 • Όλες οι αμοιβές προς ελεύθερους επαγγελματίες (δικηγόροι, λογιστές, συμβολαιογράφοι, μηχανικοί κ.λ.π.)
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις
 • Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού

Προβολή και διαφήμιση

 • Έντυπη διαφήμιση (Σχεδίαση και έκδοση επαγγελματικών καρτών, διαφημιστικών εντύπων κλπ)
 • Προβολή καταστήματος (Ταμπέλα, banners, αυτοκόλλητα και θέματα με το λογότυπο της επιχείρησης)
 • Ηλεκτρονική διαφήμιση (Facebook ads, Google adwords, instagram, Booking, vrisko, χρυσός οδηγός κλπ)
 • Κατασκευή και συντήρηση εταιρικής ιστοσελίδας (domain, ανανέωση server κλπ)
 • Κατοχύρωση ευρεσιτεχνίας και εμπορικού σήματος

Προσοχή : για να μπορείτε να δικαιολογήσετε τα έξοδα από εταιρίες που έχουν έδρα το εξωτερικό, θα πρέπει να βρίσκεστε στο σύστημα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων-παραδόσεων.

Δαπάνες επαγγελματιών με έδρα την οικία

 • Όταν η έδρα της επιχείρησης είναι η οικία του ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού που χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς λόγους, μπορούν να δικαιολογηθούν έξοδα από τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ, θέρμανσης και άλλες δαπάνες της οικίας, σε ποσοστό περίπου 30% (το 1/3 της συνολικής τους αξίας)
 • Το τεκμαρτό ενοίκιο από την ιδιοχρησιμοποίηση ιδιόκτητου χώρου σαν γραφείο, εκπίπτει ως δαπάνη εφόσον δηλωθεί ως εισόδημα από ακίνητα.

Άλλες εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των ελεύθερων επαγγελματιών

 • Ασφάλιστρα για την ασφάλιση αστικής ευθύνης και πυρός/κλοπής των περιουσιακών στοιχείων ή των μεταφορικών μέσων της επιχείρησης.
 • Αποζημιώσεις σε τρίτους βάση δικαστικών αποφάσεων, καθώς και των απολυθέντων υπαλλήλων.
 • Μεταφορικά έξοδα λόγω αλλαγής της επαγγελματικής εγκατάστασης (ως έδρας)
 • Δαπάνες διαμονής, διατροφής, μετακίνησης όταν μετακινούνται μακριά από την έδρα τους στα πλαίσια της εκτέλεσης της εργασίας
 • Έξοδα μεταφοράς προσωπικού και υλικών/αγαθών με μέσα τρίτων
 • Ταχυδρομικές υπηρεσίες - courier
 • Προμήθειες τραπεζών
 • Προμήθειες τρίτων για αγορές, πωλήσεις, μεσιτείες, κλπ.
 • Δημοσίευσης αγγελιών και ανακοινώσεων
 • Δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. ισολογισμών
 • Συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και Επιμελητήρια
 • Από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων εκπίπτουν, μεταξύ άλλων και οι δεδουλευμένοι κάθε είδους τόκοι δανείων ή πιστώσεων γενικά της επιχείρησης.
 • Έξοδα με σκοπό την κερδοφορία μπορούν να θεωρηθούν υπό προϋποθέσεις μια επαγγελματική διοργάνωση, κάποια δώρα για πελάτες και συνεργάτες κτλ, τα οποία όμως μπορούμε να αποδείξουμε ότι είναι πραγματικά για επιχειρηματικό σκοπό.

Έξοδα από χρηματοδοτική μίσθωση (leasing)

Αυτό εξυπηρετεί τη μείωση του ΦΠΑ και της φορολογίας. Μπαίνοντας στη διαδικασία ενοικίασης εξοπλισμού για την επιχείρηση, ή και αυτοκινήτου, που είναι και το πιο κλασσικό, μπορείτε να δικαιολογήσετε :

 • το μηναίο ενοίκιο του εξοπλισμού
 • απεριόριστες δαπάνες καυσίμων μαζί με το ΦΠΑ τους
 • τα έξοδα συντήρησης του αυτοκινήτου όπως ασφάλιστρα, service, αλλαγή ελαστικών, τέλη κυκλοφορίας, ειδικές επισκευές κλπ

Με την ενοικίαση αυτοκινήτου απαλλάσσεστε από το τεκμήριο, εξαιτίας του οποίου πολλοί επαγγελματίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα άδικης φορολόγησης.

TIP 1 : Μπορείτε να στρατολογήσετε συγγενείς και δικούς σας ανθρώπους να εκδίδουν τιμολόγια για αγαθά ή υπηρεσίες που μπορεί να δικαιολογήσει η επιχειρηματική σας δραστηριότητα. Δεν μπορούν όμως να κόβουν τιμολόγιο για οτιδήποτε αγοράζουν, επειδή απλά είσαι «επαγγελματίας». Το αναφέρουμε, γιατί πολλά έχουν δει τα μάτια μας! Πως θα δικαιολογήσει ένα μανάβικο την αγορά διαδρόμου γυμναστικής;

TIP 2 : Στις κεφαλαιουχικές εταιρίες, όπως είναι η ΙΚΕ εταιρία και η Μονοπρόσωπη ΙΚΕ , δικαιολογούνται ως έξοδα οι αμοιβές του διαχειριστή και των μελών της εταιρίας (από την παροχή και τη συνεισφορά εργασίας).

Τι δεν εκπίπτει ως έξοδο στην επιχείρηση

Δυστυχώς η ελεγκτική αρχή δεν αποδέχεται κάποιες δαπάνες όταν αυτές δεν μπορούν να αποδειχθούν με πραγματικά στοιχεία. Συγκεκριμένα δεν δικαιολογούνται αποδείξεις καυσίμων και δαπάνες ΙΧ. Τα έξοδα αυτά εκπίπτουν μόνο εάν το αυτοκίνητο έχει άδεια επαγγελματικού αυτοκινήτου ή είναι μισθωμένο (leasing).

 • Φορολογικά Πρόστιμα και παραβάσεις
 • Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων.
 • Ο φόρος εισοδήματος και το τέλος επιτηδεύματος
 • Οι δαπάνες ψυχαγωγίας

ΠΡΟΣΟΧΗ : Δεν εκπίπτει κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, από την ημεδαπή ή την αλλοδαπή, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής. Δηλαδή δεν μπορεί να εκπέσει τιμολόγιο αξίας άνω των 500 ευρώ, για το οποίο η εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπέζης.

Η τεράστια σημασία της καλής συνεργασίας Λογιστή-Φοροτεχνικού με τον επιχειρηματία

 • Η συχνή ενημέρωση παραστατικών εσόδων-εξόδων, η συνεχής παρακολούθηση του ΦΠΑ και της ετήσιας πορείας κέρδους, είναι πράγματα που μπορεί να αποδειχθούν σωτήρια για την ελεγχόμενη φορολογία μιας επιχείρησης.
 • Επιπλέον, σημαντική μείωση της φορολογίας μιας επιχείρησης με απώτερο σκοπό την βιωσιμότητα και την καλή λειτουργία της αποτελεί η καθημερινή επικοινωνία, ακόμη και για απλά θέματα όπως το αν θα πρέπει να κοπεί τιμολόγιο για μια δαπάνη ή όχι, για την ενημέρωση ως το ύψος που κυμαίνεται ο ΦΠΑ και το κέρδος προς το τέλος του τριμήνου ή της χρονιάς και όχι αφού παρέλθει ο χρόνος δράσης, ώστε να σώζεται η όποια κατάσταση.
 • Τέλος, οι αλλεπάλληλες αλλαγές στη φορολογία της Ελλάδας του σήμερα, καθιστούν πλέον απαραίτητη την υπεύθυνη λογιστική υποστήριξη, καθώς ακόμα και μια μικρή λογιστική παρατυπία ή ένας λάθος χειρισμός, μπορούν να επιφέρουν ολέθρια αποτελέσματα και δυσβάσταχτα πρόστιμα.